Om att vara en manshatare

Det är sant att jag är feminist. Det är sant att det finns de som menar att jag därför hatar män. Det är inte sant att jag hatar män.

Jag ogillar vissa män, det är sant. Men inte mer än jag ogillar vissa kvinnor. I själva verket har jag valt att gifta mig med en man som jag älskar, jag fostrar en son som jag älskar. Jag har en pappa, bröder och manliga vänner som jag älskar. Att sätta likhetstecken mellan feminism och manshat är att göra det löjligt enkelt för sig. Enkelt för sig för att man på så sätt slipper diskutera den egentliga problematiken. De patriarkala strukturer som genomsyrar hela vårt samhälle och vårt sätt att bemöta varandra.

Jag hatar patriarkatet. Jag hatar att ha så många strider att välja mellan att jag inte räcker till dem alla. Ska jag fokusera på att höja lönerna för hälften av befolkningen? Eller kämpa för att lyfta fram det oavlönade hushållsarbete som kvinnor gör? Satsa på att höja statusen för kvinnodominerade yrken eller på att det överhuvudtaget inte ska finnas könsdominerade yrken? Få in fler kvinnor i styrelser, minska mäns våld mot kvinnor eller bara fortsätta öppna munnen och protestera varje gång jag som ung kvinna blir förminskad eller inte tagen på allvar? Ska jag fortsätta traggla med att försöka förklara för kolleger eller överförfriskade främlingar på krogen varför det är förolämpande och otillåtet att de kommenterar mina kläder, min urringning eller min kropp? Hur länge måste jag orka?

Nej. Jag hatar inte män. Inte alla män. Men den man som skrattar nedlåtande åt att jag vill ha genusföreläsning på jobbet, en jämställdhetsplan i kommunen eller åt att jag skäller ut hans kommentarer om min kropp. Den man som inte kan tänka sig att dela sin lön, ge ifrån sig lite makt eller dammsuga sitt eget golv.

Den mannen kan jag tänka mig att hata.

Share on Facebook

4 thoughts on “Om att vara en manshatare

  1. Kvinnor arbetar 60 % av den oavlönade tiden hemma men har mer ledighet eftersom männen förutom de 40 procenten arbetar fler timmar på avlönad arbetsplats. (SCB)
    Andelen kvinnor inom styrelser motsvarar den andel kvinnor som arbetar på de företag som har aktiebolagsstyrelser. (LO)
    Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner inom samma yrke, erfarenhet och utbildning med samma arbetstid ligger på ca 1%. (T.ex http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Skrifter/l%C3%B6neskillnaderstatsanst%C3%A4lldakvinnorochm%C3%A4n2000-2007.pdf)
    Att kvinnor i större omfattning än män arbetar inom vården är inte något de blivit tvingade till.
    Jag har svårt att se vad patriarkatet är för något.

  2. Pingback: Hatar feminister män? | Siggelina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>